تحصیلات

کارشناسی نرم افزار - تهران

مدیریت جهانگردی - تهران

سوابق کاری

طراح سایت - وردپرس

اردیبهشت 93 مشغول

پشتیبان نرم افزار

مرداد 91 مرداد 92 اتمام همکاری

مجموعه نرم افزار King در شرکت پرند

دبیر اجرایی تحریریه

اردیبهشت 89 تیر 91 اتمام همکاری

مدیریت و تامین محتوای وب سایت و دبیر اجرایی تحریریه در ماهنامه سفر، صنعت حمل و نقل و فصل نامه انگلیسی زبان ITM

طراح و مدیریت تامین محتوا

از سال 85 ادامه دارد

به صورت فریلنسر در بخش مدیریت تامین محتوا و طراحی وب سایت مشغول به کار هستم